ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛЪСТЕРА

Клъстер Подемна техника ООД е създаден през 2016 г. Клъстерът цели да обедини фирми, научни организации, сдружения, които осъществяват стопанска дейност или подпомагат предприятия от бранш „Производство на подемна техника“.
Целите на клъстерната структура са да насърчава бизнес кооперирането между участниците и повишаването на техния експортен потенциал, както и да съдейства за разширяване на инвестиции и увеличаване на стокооборота, повишаване на конкурентоспособността и производителността на фирмите от посочения бранш.

 

ЧЛЕНОВЕ НА КЛЪСТЕРА

 

Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове

 

Балканско ехо ЕООД

 

Logcon East

 

Подем Габрово ЕООД

 

Складова техника АД

 

Теспом АД

 

Елмот АД

 

МЕТАЛИК БИСИПИ АД

 

Бултраф ЕООД

 

ЕТ Фортуна -1-Христо Христов

 

Нови търговски системи ЕООД

 

Тилл Индустриал Габрово ЕООД

 

Вивет Трейдинг ЕООД

 

МВ Янтра АД

 

Институт по механика

 

Технически университет – Габрово

 

ЗА ПРОДУКТОВИЯ КАТАЛОГ

Продуктовият каталог представлява база данни, в която информацията е организирана около два ключови центъра – продукт и компания. Каталогът позволява да се търси по конкретен продукт с посочване на негови характеристики. Може да се търси инфорамация и по конкретна компания, като профилът съдържа информация за всички продукти, качени в каталога.

Включването в Продуктовия каталог става чрез изпращане на заявка за регистрация тук